fbpx БПР | Центр специальной подготовки

БПР

 

Медичні працівники, проходячи навчання на курсах Центру спеціальної підготовки, отримують бали безперервного професійного розвитку відповідно Наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів" зі змінами відповідно Наказу МОЗ України від 18.08.2021 № 1753 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2021 року за № 1338/36960"

Навчаючись в Центрі спеціальної підготовки на сертифікованих курсах American Heart Association, International  Trauma  Life Support , European Resuscitation Council, медичні фахівці мають можливість отриати більшу кількість балів, необхідних для атестації/переатестації, відповідно до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 .

Заходи БПР Центру спеціальної підготовки базуються на принципах доказової медицини та академічної доброчесності.  Ознайомитися з «Положенням про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини» можна за посиланням

 

Для отримання балів БПР на курсах Центру спеціальної підготовки, медичні працівники проходять оцінювання отриманих знань і/або практичних навичок за допомогою тестових завдань/форм оцінювання і/або практичних іспитах. 

З Методологією оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я можна ознайомитися за посиланням

Принципи оцінювання учасників сертифікованих курсів American Heart Association, International  Trauma  Life Support , European Resuscitation Council та інших міжнародних організацій зазначені на сторінках відповідних курсів/тренінгів. 

 

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг доступне за посиланням. У випадку виявлення конфлікту інтересів особи, пов'язаної із здійсненням БПР, прохання повідомити про даний факт, заповнивши та приславши Форму повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів особи пов’язаної із здійсненням БПР